Skip to main content

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਚੁਣੋ।:

English

বাংলা

ਪੰਜਾਬੀ

தமிழ்

اردو

ਇਨਫੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਕਿਉਂ?

ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨਫੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹਨ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। SAVEC ਅਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਇਨਫੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਤਾਮਿਲ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ

ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਮੈਨਡੇਟ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ

March 20, 2022

ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜੇਨ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ

March 20, 2022

ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਕੋਵਿਡ-19 – ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਇਰਸ

October 24, 2022

ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਕੋਵਿਡ-19 – ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਇਰਸ

October 24, 2022

ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ

ਬੁਕਿੰਗ ਕਰੋ

November 26, 2021

ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

November 26, 2021

ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਡੋਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

November 30, 2021

ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਖਤਰਾ

November 30, 2021

ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ

ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਕੀ ਹੈ?

January 20, 2022

ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਤੀਜੇ ਸ਼ਾਟ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

January 20, 2022

ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

12-17 ਲਈ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ

March 29, 2022

ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

March 29, 2022

ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਾਲ ਬੂਸਟਰ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

October 26, 2022

ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ

ਕਲਨਿਕਿਲ ਟਰਾਇਲਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ

July 14, 2022

ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

July 14, 2022

ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਖਤਰਾ

July 14, 2022

ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

July 14, 2022

ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਬਾਇਵੈਲੈਂਟ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ

ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

September 12, 2022

ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

September 12, 2022

ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Curious about our previous work?

Download our 2021 infographics here